Generelle krav for optagelse på Psykoterapeutuddannelsen

Du kan søge optagelse på psykoterapeutuddannelsen i kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund. Det er ligeledes muligt at blive optaget på merit fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

 

Kvote 1

Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, så som psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

 

Kvote 2

Ansøgere med en videregående uddannelse (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan optages efter en konkret vurdering. I denne vurdering vil det blive vægtet, at du kan godtgøre, at du har en teoretisk og praktisk viden inden for det psykologiske, pædagogiske eller social- og sundhedsfaglige felt. 

Kvote 3

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, men en mellemlang eller længere faguddannelse, kan du søge ind på psykoterapeutuddannelsen på dispensation.

Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet sosu-assistent, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

Ansøgere, som tilhører ovenstående eller tilsvarende faggrupper, kan optages på dispensation ud fra en helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring. Det kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring, hvis du har anden erfaring fra f. eks. U-landsophold eller ophold i udland.

Kvote 3 kan tildeles 10 % af uddannelsespladserne.

 

Hvis du ønsker at uddanne dig til psykoterapeut, men ikke opfylder de formelle krav til optagelse, kan du i første omgang tilmelde dig grundforløbet “Dit Personlige Fundament”. I løbet af dette grundforløb vil vi – du, studievejlederen og øvrige ledelse – lægge en uddannelsesplan, der gør, at du kan få dispensation for optagelse på uddannelsen under kvote 3.

 

Grundforløbet “Dit Personlige Fundament” udgør de tre første moduler af Psykoterapeutuddannelsen. Se mere og tilmeld dig grundforløbet her. 

Har du allerede gennemført grundforløbet? Så kan du tilmelde dig et hold og søge om optagelse på Psykoterapeutuddannelsen her

 

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning.