Uddannelse til certificeret psykoterapeut

Målgruppe: Alle der har afsluttet grundforløbet “Dit Personlige Fundament” kan søge om optagelse på uddannelsen.

Bemærk at grundforløbet “Dit Personlige Fundament” udgør de 3 første moduler af psykoterapeutuddannelsen. Læs mere om grundforløbet og tilmelding her.

Pris: 35.375 kr. pr. år (2024 priser)

Prisen er inkl. overnatning på delt dobbeltværelse på Hotel Velling Koller samt te, kaffe, morgenmad, frokost og aftensmad under modulerne.

Enkeltværelse og specialkost m.m. kan mod tillæg bestilles. Læs mere under kost og logi nedenfor.

I forbindelse med den afsluttende eksamen på modul 19 opkræves der et eksamensgebyr.

Psykoterapeutuddannelse

i Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi 

Denne 4,5 årige psykoterapeutuddannelse er opbygget i 3 dele med sammenlagt 19 moduler, og tager afsæt i to stærke psykologiske traditioner: Den psykodynamiske og relationelle. Du vil opleve og lære, hvordan foreningen af netop disse kræfter skaber et unikt og balanceret rum for læring, udvikling og forandring.

Gennem uddannelsen vil du på et solidt teoretisk fundament, via personligt arbejde og under superviseret træning tilegne dig personlige, faglige og erhvervsmæssige kompetencer så som:

 • Følelsesmæssig kyndighed: Lær at tage ejerskab for dine egne følelser, udvikl din dømmekraft, forstå dine følelsers funktion og derved frigør dig fra egne usunde mønstre.
 • Følelsesmæssig robusthed: Mærk og bevar dig selv sammen med andre, oprethold din integritet samt forstå dit eget stress-, angst- og energisystem – og derved bliv i stand til at sætte mål, træffe beslutninger og styrke din vilje.
 • Evnen til at manøvrere i livet på livets vilkår – ikke mindst i forbindelse med kriser, trusler, tab, sorg og særlige belastninger.
 • Kompetencer til at se det væsentlige: Lær at spotte og italesætte væsentlige problemstillinger, som ikke er synligt for øjet – både hos dig selv og i dit klientarbejde.
 • Øget bevidsthed om dig selv og andre: Få bedre grundlag til at træffe valg, som øger livskvaliteten – for dig selv og din klient.
 • Solidt teoretisk fundament og praktisk anvendelse: Bliv kompetent til at udvælge og anvende terapiformer, der er egnet i arbejdet med klienten – fagligt og etisk forsvarligt.
 • Varetagelse af det terapeutiske rum: Lær at skabe et trygt og tilpas udfordrende rum sammen din klient, hvor klienten kan se ærligt på sig selv og sine følelser.
 • Personlig målsætning: Bliv skarp i både din egen personlige målsætning samt at sætte mål for terapien med din klient.
 • Relationsdannelse og udvikling: Skab en hjælpsom og udviklende relation til dine klienter for at fremme klienternes udvikling.

Du vil efter uddannelsen være certificeret psykoterapeut og modtage et certifikat herpå. Du vil derefter have mulighed for at anvende dine psykoterapeutiske professionskompetencer i både privat og offentligt regi.

Læs mere om psykoterapeutuddannelsens konkrete opbygning, indhold og optagelseskrav herunder. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bare vil høre mere og evt. se Uddannelsescenter Velling Koller.

 

Undervisere: Rikke Hvelplund, Tina Laursen, Mads Randal-Lund & Rikke Ravn

Beskrivelse af psykoterapeutuddannelsens 3 dele

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dit Personlige Fundament - 1. del af den samlede uddannelse

De tre første moduler på psykoterapeutuddannelsen er grundforløbet Dit Personlige Fundament. Du skal derfor tilmelde dig Dit Personlige fundament, inden du tilmelder dig Psykoterapeutuddannelsen.

Når du starter her, har du taget de første vigtige skridt på din fantastiske læringsrejse. Det er også din unikke mulighed for at lære Uddannelsescenter Velling Koller at kende. Du kan evt. søge om optagelse på Psykoterapeutuddannelsen i løbet af grundforløbet, hvor du har mulighed for at lægge din undervisningsplan i fællesskab med en underviser og studievejleder.

Du vil efter grundforløbet formentlig opleve dig selv og din omverden forandret.  Du vil komme i dybere kontakt med dine følelser, drømme og længsler – og hermed være i stand til at handle autentisk i overensstemmelse med dit indre.

Stående på skuldrene af et solidt fundament, Dit Personlige Fundament, er du nu klar til at rejse videre på dit eventyr. Foran dig venter nok dit livs læringsrejse, hvor du vil opleve at blive i stand til at leve livet på livets vilkår – og hjælpe andre til at kunne det samme.

Læs mere og tilmeld dig grundforløbet Dit Personlige Fundament her.

 

Moduloversigt over grundforløbet

Modulnr.ModulnavnUndervisere
1. ModulUndersøg og styrk dit personlige fundamentTina Laursen & Mads Randal-Lund
2. ModulLær at genkende og rumme dine egne følelserTina Laursen & Mads Randal-Lund
3. ModulLær at sætte mål ud fra dit indreTina Laursen & Mads Randal-Lund

Det Psykoterapeutiske Håndværk - 2. del af den samlede uddannelse

Med et solidt personligt fundament er du nu klar til at lære og træne det psykoterapeutiske håndværk.

På 2. del af din psykoterapeutuddannelse får du grundig introduktion til psykodynamiske teorier og metoder. Du vil opleve en råd tråd af balance mellem din personlige udvikling, din udvikling som professionel psykoterapeut samt hvordan du integrerer teori og metode.

Du kommer således til at:

 • arbejde med forskellige øvelser, som udvikler dig fagligt såvel som personligt.
 • udarbejde personlige refleksioner om egen læring i din logbog, hvor du registrerer din egen proces.
 • lære at få og give nødvendig feedback, samt omfattende metodisk træning med feedback, som betragtes som en af grundstenene i god psykoterapi.
 • arbejde i en træningsgruppe med de psykologiske og gruppedynamiske processer, der naturligt kommer i spil gennem en krævende læringsproces.
 • blive introduceret til den klientcentrerede psykoterapi (Carl Rogers), eksistentialistisk psykoterapi (Yalom), teorier om hjernens forandringer under psykoterapi samt psykodynamisk teori og menneskeforståelse koblet til grundlæggende tilknytningsteori (Bowlby).

Du vil tilegne dig færdigheder i:

 • at varetage det terapeutiske rum.
 • at skabe et trygt og tilpas udfordrende terapeutisk rum med et fundament til udvikling og læring for din klient.
 • at vurdere klientens problematik og ressourcer (assessment).
 • at skabe forandring eller udvikle en allerede eksisterende forandringsproces hos din klient.
 • at understøtte klientens formulering af problemer samt sætte mål for terapien.
 • at etablere en terapeutisk alliance.
 • at rumme, spejle og udfordre klienten.
 • at udvælge og bruge terapiformer, der er egnede i arbejdet med klienten.
 • at fremme klienters udvikling i retning af større selvstændighed og bedre jegfunktioner (coping kompetencer).
 • at hjælpe klienten til at lære sig selv bedre at kende på centrale områder.
 • at skabe øget bevidsthed og dermed bedre grundlag for at træffe valg, som øger livskvaliteten – både for dig selv og din klient.
 • at vurdere og behandle en bred vifte af psykiske symptomer så som depression, angst, stress- og traumebetingede belastningsreaktioner.
Moduloversigt over 2. del af psykoterapeutuddannelsen

Modulnr.ModulnavnUndervisere
4. ModulEksistens, samhørighed og psykoterapi.Tina Laursen & Mads Randal-Lund
5. ModulHvad skaber forandring og udvikling i psykoterapi – herunder klientcentreret terapi.Tina Laursen & Mads Randal-Lund
6. ModulSansning og oplevelse af mening
- herunder traumeforståelse og traumebehandling
Tina Laursen & Mads Randal-Lund
7. ModulJeg-funktioner – stress, angst og forsvar.
(Evaluering)
Tina Laursen & Mads Randal-Lund
8. ModulTilknytningstraumer og det dynamiske indreRikke Hvelplund & Rikke Ravn
9. ModulAngst; følelser og forsvarRikke Hvelplund & Rikke Ravn
10. ModulDen dynamiske rejseRikke Hvelplund & Rikke Ravn
11. ModulPersonlig og faglig feedback med eksamenRikke Hvelplund & Rikke Ravn

Den Praktiserende Psykoterapeut - 3. del af den samlede uddannelse

Stående på et stærkt fundament af viden, kundskab og kompetencer, er du som studerende – og som menneske – nu rustet til at begynde din udvikling og træning til at blive Den Praktiserende Psykoterapeut.

Undervisningen i 3. del af psykoterapeutuddannelsen tager udgangspunkt i 2. dels solide grunduddannelse, og er tematiseret omkring problemstillinger, som klienter i din konsultation hyppigt vil præsentere dig for. Problemstillinger der i høj grad kan tilskrives særlige forhold og levevilkår i vores samfund – herunder:

 • Samlivs- og ensomhedsproblematikker
 • Stress- og traumereaktioner
 • Angst og depression

Med udgangspunkt i disse problemstillinger bliver du trænet i at anvende de terapeutiske metoder, du indtil nu har lært i uddannelsen. Du vil desuden komme til at arbejde med, hvordan du med din personlige stil, kan finde dig til rette med udøvelsen af de forskellige terapiformer. Fokus er rettet særligt mod, hvordan den enkelte studerendes talenter og personlighed kan udvikles og trænes, så du kan bruge dig selv, som det menneske du er, i en hjælpsom og udviklende relation til klienterne.

I undervisningen vil du møde et bredt spektrum af metoder:

 • Teori-oplæg
 • Demonstration af metoder
 • Drøftelse af faglige problemstillinger
 • Træning af terapeutiske kompetencer
 • Udvikling af personlige færdigheder
 • Supervision af terapi med øveklienter sammen med underviserne
 • Supervision på skriftlige rapporter om behandlingsforløb med klienter
 • Videooptagelser til feedback om anvendelse af personlige virkemidler
 • Individuel terapi
 • Procesgrupper
 • Faglitteratur
 • Videodemonstrationer af kendte psykoterapeuters arbejde med udvikling af deres klienter

På alle moduler bliver du fortsat støttet i at arbejde personligt med dine egne udviklingspunkter parallelt med den psykoterapeutiske træning. På baggrund af den nyeste forskning på området understøtter underviserne din personlige udvikling. Dine faglige fremskridt bliver ligeledes løbende evalueret i samme proces.

 

Moduloversigt over 3. del af psykoterapeutuddannelsen

Modulnr.ModulnavnUndervisere
12. ModulUdvikling af personlige og faglige professionskompetencer i relation til den praktiserende psykoterapeut.Rikke Hvelplund & Tina Laursen
13. ModulTerapeutrollen og terapeutisk alliance med klienten.Rikke Hvelplund & Tina Laursen
14. ModulSupervision og dynamisk metode med video-feedback.Rikke Hvelplund & Tina Laursen
15. ModulSupervision og interventions træning med video-feedback.Rikke Hvelplund & Tina Laursen
16. ModulTræning af personlige og faglige professionskompetencer.Rikke Ravn & Tina Laursen
17. ModulFortsat træning af personlige og faglige professionskompetencerRikke Ravn & Tina Laursen
18. ModulTerapeutiske kompetencer integreret i arbejdet med øve-klient og forberedelse af eksamensprojekt.Rikke Ravn & Tina Laursen
19. ModulAfsluttende certificerende eksamen og integration af de enkelte studerendes bidrag til holdets faglige læring.
Afsked og fælles refleksion over temaet: Professionel fremtid og muligheder for fortsat udvikling.
Rikke Ravn & Tina Laursen

Yderligere oplysninger

Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Modulprogram

Alle modulerne på psykoterapeutuddannelsen følger nedenstående tider.

Kursusprogram / TiderAktivitet
1. dag - fra klokken 17.00Ankomst
1. dag - Klokken 18.00Aftensmad
1. dag - Klokken 19.00-22.00Undervisning
2. og 3. dag - Klokken 08.00-09.00Morgenmad
2. og 3. dag - Klokken 09.00-13.00Undervisning
2. og 3. dag - Klokken 13.00-16.00Frokost og refleksion
2. og 3. dag - Klokken 16.00-20.30Undervisning
2. og 3. dag - Klokken 21.00Aftensmad
4. dag - Klokken 08.00-09.00Morgenmad
4. dag - Klokken 09.00-13.00Undervisning

Kost og logi
Denne psykoterapeutuddannelse fungerer som internat-ophold. Det vil sige, du bor på Velling Koller, imens du er i gang med et modul.
Du får overnatning på delt dobbeltværelse på Hotel Velling Koller og fuld forplejning med i prisen for uddannelsen. Du skal derfor ikke tænke på hverken madlavning eller medbringe sengetøj og håndklæder etc.

Ønsker du et enkeltværelse
, vil der være et tillæg på 900 kr. pr. modul. Da vi har begrænset med enkeltværelser, gives de efter princippet først til mølle. Du har mulighed for at ønske enkeltværelse, når du tilmelder dig.

Har du brug for specialkost
, såsom glutenfri, er der et tillæg på 300 kr. pr. modul. Dette oplyser du ved tilmelding.
Der er intet tillæg, hvis du ønsker vegetarisk kost, men vi vil ved tilmelding meget gerne vide, om du ønsker dette.
Desværre har vi ikke mulighed for at tilbyde fuld veganerkost.

Hvorfor internat?
Psykoterapeutuddannelsens moduler er intensive forløb, hvor du med et internat får en unik mulighed for at fordybe dig fagligt, personligt og mentalt. På den måde skal du ikke hjem til hverdagens gøremål, men kan engagere og fordybe dig i det komplette uddannelsesmodul, hvor også tiden uden for den skemalagte undervisning indebærer aktiviteter, der understøtter din læring og udvikling.

Du får tid til at tage et hvil på værelset, individuel teoretisk fordybelse, personlig refleksion eller en faglig snak med dine medstuderende over en kop kaffe. På den måde kan du fokusere på din udvikling og læring uden afbrydelser i den terapeutiske proces.

Lokalerne og værelserne på Hotel Velling Koller er forbeholdt de studerende og underviserne, når et uddannelsesmodul med internat er i gang. Rammerne er dermed sat for et fællesskab med tryghed og fortrolighed i dit ophold på Velling Koller. Samhørigheden og kontinuiteten ved et internat giver dig desuden mulighed for mere dybde i din uddannelse, intensiverede læringsprocesser samt flere unikke stunder – også til de uformelle stunder med sjov, hygge og grin. 

For at sikre sammenhængskraften, både på det personlige plan og for fællesskabet, betragtes det som ganske afgørende, at du kan blive på Velling Koller gennem hele modulet. Du betaler således samme pris, uanset om du skulle vælge at overnatte et andet sted – hvilket vi ikke anbefaler for dit fulde udbytte af din psykoterapeutuddannelse.

Læs evt. mere om skønne Hotel Velling Koller her.

Fuld forplejning
Du får morgenmad, frokost og aftensmad serveret i caféen på Velling Koller. Caféen er forbeholdt de studerende og undervisere etc., så du vil ikke opleve udefrakommende i caféen. På den måde har du mulighed for at fortsætte personlige og faglige samtaler eller bare få et pusterum i din læringsproces.

Det hele foregår på:
Velling Koller Vej 4
8654 Bryrup

Antal studerende og undervisere på holdene
Der optages som hovedregel 18 studerende på hvert hold. På den måde er der den nødvendige personlige kontakt og tid til hver enkelt studerende. Således får alle deltagere det fulde faglige udbytte – både praktisk og teoretisk.

Omvendt er det også vigtigt, at der er et tilstrækkeligt antal deltagere på holdene, da din personlige udvikling og terapeutiske læringsproces forudsætter et både dynamisk og udfordrende miljø.

 

Antal undervisere

Der er altid to undervisere på hvert hold samtidig. Det sikrer en mere dynamisk og balanceret undervisning i forhold til både den enkelte studerende og i forhold til gruppeprocesserne.

Kvalitetsvurderet og godkendt psykoterapeutuddannelse

Vi har en klar målsætning om at udbyde en psykoterapeutuddannelse, der opfylder samtlige retningslinjer og vejledninger – og lidt til.

Psykoterapeutuddannelsen på Uddannelsescenter Velling Koller blev kvalitetsvurderet uden afvigelser af Reflektor og Dansk Psykoterapeutforeningen 1. juni 2021.
Dansk Psykoterapeutforenings følgegruppe for faglig evaluering af psykoterapeutuddannelser skrev bl.a.:

”Følgegruppen vurderer at det er en teoretisk velintegreret og spændende uddannelse der – som en af de få – beskriver et klart videnskabsteoretisk udgangspunkt og inddrager redskaber til dokumentation og begyndende forskning i den kliniske praksis som en del af træningen.
Rigtig spændende og integrationsperspektivet er vel argumenteret. Dynamisk relations orienteret psykoterapi. Endelig en uddannelse, der ikke har behov for at skulle favne alle mulige teorier.”

Du kan læse mere om kvalitetskomitéen her, og den fortsatte evaluering af danske psykoterapeutuddannelser her.

Som psykoterapeutstuderende på Uddannelsescenter Velling Koller kan du blive studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening. Læs mere om medlemsfordele, ansøgning m.m. på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside her.

Værdier, teorier og metodevalg for psykoterapeutuddannelsen

Værdier, teorier og metodevalg for Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi udspringer af:

 • Duncans og Scott D. Millers forskning om hvad psykoterapeuter skal lære for at få gode resultater
 • Psykodynamisk Psykoterapi – Freuds psykoanalyse
 • Nyere psykodynamisk tænkning og metode – Klein, Balints, Fairbairns og Winnicotts objektrelations-orienterede terapi
 • Carl Rogers Klientcentrerede terapi
 • Davanloos Intensiv Dynamisk Korttidsterapi
 • Tilknytningsteori – John Bowlby og Mary Ainsworth
 • Yaloms og Spinellis eksistentielle psykoterapi
 • Susan Harts Neuroaffektiv udviklingsteori
 • Humanistisk oplevelsesorienteret terapi
 • Perls’ og Kemplers Gestaltterapi
 • Reichs og Lowens Kropsorienterede terapi
 • Peter Levines traumeterapi
 • Duncan m.fl: ny forskning vedrørende forudsætninger og præmisser for den dygtige psykoterapeut
 • Morenos psykodrama og Zen Buddhisme som inspiratorer

Den store psykoterapeutfaglige bredde er ikke i sig selv et mål, vi har tilstræbt. Bredden er skabt ved, at undervisernes faglige ståsted har forandret sig i takt med ny forskning over en lang årrække i faget.

Vi har sammen, og andre gange hver for sig, opsøgt ny inspiration gennem litteraturstudier, rejser til fremtrædende fagfæller i udlandet, deltagelse i workshops og efteruddannelsesforløb i og uden for Danmark. De teorier, vi nævner, er dem, hvis påvirkning kan spores i vores undervisning.

Generelle optagelseskrav på psykoterapeutuddannelsen

Du kan søge optagelse i kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund. Det er ligeledes muligt at blive optaget på merit fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

 

Kvote 1

Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, så som psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

 

Kvote 2

Ansøgere med en videregående uddannelse (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan optages efter en konkret vurdering. I denne vurdering vil det blive vægtet, at du kan godtgøre, at du har en teoretisk og praktisk viden inden for det psykologiske, pædagogiske eller social- og sundhedsfaglige felt. 

Kvote 3

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, men en mellemlang eller længere faguddannelse, kan du søge ind på psykoterapeutuddannelsen på dispensation.

Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet sosu-assistent, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

Ansøgere, som tilhører ovenstående eller tilsvarende faggrupper, kan optages på dispensation ud fra en helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring. Det kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring, hvis du har anden erfaring fra fx U-landsophold eller ophold i udland.

Kvote 3 kan tildeles 10 % af uddannelsespladserne.

 

Ansøgere der ønsker at uddanne sig til psykoterapeut, men som ikke opfylder de formelle krav til optagelse, kan tilmelde sig vores grundforløb Dit Personlige Fundament. I løbet af dette grundforløb vil du sammen med en studievejleder lægge en uddannelsesplan, der gør det muligt, at du kan få dispensation for optagelse på psykoterapeutuddannelsen under kvote 3.

 

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning.

Optagelse med merit for en del af uddannelsen
Du kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser.

Studerende fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser med hele eller dele af afsluttede studieår, kan opnå merit efter en konkret individuel vurdering. Vi gør opmærksom på, at du som merit-ansøger dog stadig, ifølge de tværministerielle kvalitetskriterier, skal færdiggøre din psykoterapeutuddannelse inden for den normerede tidsramme på maksimalt 6 år.

Vi vil efter en konkret vurdering af dit studieforløb og i samarbejde med dig, placere dig på et hold, som gør det muligt at opnå en certificerende uddannelse til psykoterapeut. Du skal derfor medbringe relevante kursus- og uddannelsesbeviser til den personlige optagelsessamtale. Herefter vil du sammen med vores studievejleder udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsescenter Velling Koller kan tilbyde undervisning inden for udvalgte temaer og emner til dagspris. Færdighedstræning, litteraturlæsning m.m. kan arrangeres sideløbende med påbegyndt uddannelse.

Kontakt instituttet på mail adm@psud.dk for yderligere vejledning.

Information om mulig Bruttolønsordning

Bruttolønsordningen giver dig mulighed for at indgå en bruttolønsaftale med din arbejdsgiver om finansiering af din psykoterapeutuddannelse hos Uddannelsescenter Velling Koller. Vi er dog ikke ansvarlige for, om din arbejdsgiver vil tilbyde dig denne mulighed.

Fordelen ved bruttolønsordning er, at de er udgiftsneutrale for din arbejdsgiver, idet værdien af eksempelvis en firmabetalt efteruddannelse bliver modsvaret af en nedgang i din bruttoløn (dvs. lønnen før skat). For dig som medarbejder betyder dette, at du kommer til at betale mindre i skat. På denne måde kan en del af din uddannelse finansieres.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, før videreuddannelse m.m. kan indgå i en bruttolønsordning.

På Skats hjemmeside står følgende:

 • Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
 • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
 • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
 • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

(Kilde: https://skat.dk/data.aspx?oid=2234833)

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Se datoer for hold 12 her

Modul 4:  21. til 24. januar 2024
Modul 5:  02. til 05. juni.2024
Modul 6:  25. til 28. august 2024
Modul 7:  17. til 20. november 2024
Modul 8:  22. til 25. januar 2025
Modul 9:  2. til 5. juni 2025
Modul 10:  27. til 30. august 2025
Modul 11:  19. til 22. november 2025
Modul 12:  26. til 29. januar 2026
Modul 13:  8. til 11. juni 2026
Modul 14:  31. august til 3. september 2026
Modul 15:  23. til 26. november 2026
Modul 16:  Datoer følger – 2027
Modul 17:  Datoer følger – 2027
Modul 18:  Datoer følger – 2027
Modul 19:  Datoer følger – 2027

Du skal afsætte 16 timers træning
i mindre grupper mellem hvert modul.
Disse dage tilrettelægges i træningsgruppen.

Hold 13 – 2025

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Se datoer for hold 13 her

Modul 4:  19. til 22. januar 2025
Modul 5:  25.. til 28. maj 2025
Modul 6:  24. til 27. august 2025
Modul 7:  16. til 19. november 2025
Modul 8:  21. til 24. januar 2026
Modul 9:  3. til 6. juni 2026
Modul 10:  26. til 29. august 2026
Modul 11:  18. til 21. november 2026
Modul 12:  01. til 04 februar 2027
Modul 13:  07.  til 10. juni 2027
Modul 14:  30. til 02. august 2027
Modul 15:  22. til 25. november 2027
Modul 16:  03. til 06. februar 2028
Modul 17:  09. til 12. juni 2028
Modul 18:  31. august til 03. september 2028
Modul 19:  30. november til 04. december 2028

Du skal afsætte 16 timers træning
i mindre grupper mellem hvert modul.
Disse dage tilrettelægges i træningsgruppen.

Hold 14 – 2026

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Se datoer for hold 14 her

Modul 4:  18. til 26. januar 2026
Modul 5:  31. maj til 3. juni 2026
Modul 6:  23. til 26. august 2026
Modul 7:  15. til 18. november 2026
Modul 8:  27. til 30. januar 2027
Modul 9:  02. til 05. juni 2027
Modul 10:  25. til 28. august 2027
Modul 11 – 17. til 20. november 2027
Modul 12 – 31. januar til 03. februar 2028
Modul 13 – 06. til 09. juni 2028
Modul 14 – 28. til 31. august 2028
Modul 15 – 27. til 30. november 2028
Modul 16 – Datoer følger 2029
Modul 17 – Datoer følger 2029
Modul 18 – Datoer følger 2029
Modul 19 – Datoer følger 2029

Du skal afsætte 16 timers træning
i mindre grupper mellem hvert modul.
Disse dage tilrettelægges i træningsgruppen.

Hold 15 – 2027

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Se datoer for hold 15 her

Modul 4 – 24. til 27. januar 2027
Modul 5 – 30. maj til 02. juni 2027
Modul 6 – 22. til 25. august 2027
Modul 7 – 14. til 17. november 2027
Modul 8 – 26. til 29. januar 2028
Modul 9 – 29. maj til 01. juni 2028
Modul 10 – 23. til 26. august 2028
Modul 11 – 22. til 25. november 2028
Modul 12 – Datoer følger 2029
Modul 13 – Datoer følger 2029
Modul 14 – Datoer følger 2029
Modul 15 – Datoer følger 2029
Modul 16 – Datoer følger 2030
Modul 17 – Datoer følger 2030
Modul 18 – Datoer følger 2030
Modul 19 – Datoer følger 2030