Betalingsbetingelser og framelding

 • Når du har indsendt tilmeldingen, vil du modtage en autogenereret e-mail med bekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding.
 • Din registrering på holdet sker først, når depositummet er modtaget.
 • Såfremt der ikke er plads på det tilmeldte hold, eller hvis holdet ikke gennemføres grundet fx for få tilmeldte, får du tilbagebetalt det fulde beløb, du har indbetalt.
 • Du binder dig økonomisk for alle 3 moduler af Dit Personlige Fundament
 • Du binder dig økonomisk for ét år ad gangen ved psykoterapeutuddannelsen.
 • Du binder dig økonomisk for et år ad gangen ved efteruddannelser og overbygninger
 • Grundforløb, efteruddannelser, overbygning og psykoterapeutuddannelsen er fritaget for moms.

Afdragsordning

 • Du har mulighed for at betale det resterende beløb med en afdragsordning efter du har betalt depositum.
 • En afdragsordning koster et administrationsgebyr, som indregnes i afdragene. Du kan se de pågældende gebyr i de enkelte tilmeldingsskemaer.
 • Det fulde beløb af den pågældende pris, samt eventuelle tillæg, skal være indbetalt, inden du afslutter grundforløbet eller den pågældende uddannelse, for at du kan få det tilhørende diplom.
 • Du kan efter din betaling af depositummet til psykoterapeutuddannelsen få en afdragsordning på det resterende beløb. Det vil sige du først betaler 4000 kr. i depositum ved tilmelding og derefter har mulighed for at dele din betaling af det resterende beløb inkl. administrationsgebyr op i 10 afdrag pr. år.

 

Framelding

 • Indtil 4 uger før opstartsdato kan du melde afbud, og alle dine indbetalinger bliver refunderet til dig.
 • Hvis du melder afbud efter denne frist, men inden opstart af første modul, får du ikke depositummet tilbagebetalt.
 • Framelding efter opstart af modulet eller på selve opstartsdagen medfører dette fuld betaling og der refunderes intet, det fritager heller ikke for evt. aftalte afdragsordninger som måtte være indgået
 • Gebyr for afdragsordninger tilbagebetales ikke.

GDPR – Persondataforordningslov

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. når du har tilmeldt dig

Vi har altid taget databeskyttelse alvorligt og i 2018 har vi arbejdet hårdt med at opdatere vores processer og dokumenter for at opfylde kravene i EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Uddannelsescenter Velling Koller – CVR. nr. 32 15 70 84 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Uddannelsescenter Velling Koller A/S
Velling Koller Vej 4
8654 Bryrup

CVR-nr.: 32 15 70 84

Telefon: 25 15 38 58
E-mail adresse: adm@psud.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via mail til adm@psud.dk.

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger kan du læse herunder.

Når du tilmelder dig vores uddannelser, grundforløb m.m. via hjemmesiden, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, beskæftigelse og uddannelsesbaggrund.
 • Formålet med dine kontaktoplysninger er at kunne fremsende faktura mv. samt at kunne udstede dit diplom.
 • Formålet med din beskæftigelse og uddannelsesmæssige baggrund benyttes til bedømmelse af dine kvalifikationer i forbindelse med optagelse på grundforløbet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi påtænker at opbevare dit diplom til evig tid. Dette for altid at kunne bekræfte din uddannelse i fremtiden, hvis du selv måtte ønske det.

Endvidere vil vi opbevare dine oplysninger om navn, adresse, mobilnummer, e-mail samt ind- og udbetalinger i vores regnskabsprogram i 5 år, som bogføringslovs kap. 5 § 10, stk. 1 foreskriver.

Alt mailkorrespondance, evalueringer og din tilmeldingsblanket gemmes i et kalenderår efter, du har færdiggjort uddannelsen hos os. Herefter slettes alt, med undtagelse af dit diplom.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende, forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er første version af Uddannelsescenter Velling Koller A/S´ persondatapolitik skrevet maj 2018.