Parterapeut og familiebehandler uddannelse

Diplomgivende overbygning med afsluttende eksamination i par- og familieterapi.

Målgruppe: For dig der har en godkendt uddannelse som psykoterapeut, psykolog eller anden socialfaglig bachelor

Pris: kr. 22.500 kr. 

Prisen er inkl. morgenmad og frokost på uddannelsesdagene.
Du har mulighed for at tilkøbe overnatning på www.vellingkoller.dk

Bliv par- og familieterapeut

Du vil blive trænet og uddannet til at forstå kompleksiteten i de psykologiske processer, samt hvordan du som par- og familieterapeut placerer dig i det terapeutiske arbejde med ofte mange modsatrettede følelser og behov hos både voksne og børn. Således opnår du kompetencer i at inddrage og arbejde terapeutisk med par, familier og børn i både den klassiske og mangfoldige familie, der bl.a. dækker skilsmissefamilier og nye sammenbragte familier.

Du vil opnå en bred vifte af færdigheder i par- og familieforhold inden for temaer som:

 • Kommunikation
 • Tillid
 • Konflikt- og problemløsning
 • Samhørighed
 • Autenticitet
 • Intimitet
 • At skabe forandring
 • Konsekvenser ved brud på kontakt
 • Tilknytning
 • Påvirkning af forældres egne tilknytningsstile og transgenerationelle traumer
 • Familiestrukturer og -dynamikker
 • Parforholdets dynamikker og parsamtaler

Som par- og familieterapeut vil du komme til at arbejde med en ekstra dimension i den terapeutiske alliance og holdning. Du vil i denne overbygning blive introduceret til terapeutiske teorier, tilgange og metodiske greb, som bl.a. gør dig i stand til at håndtere de mange komplekse følelser og forskellige behov hos hver enkelt i familien. Ligeledes lærer du at forstå, hvordan disse følelser og behov virker i relationerne mellem dem. Derudover får du kompetencer til at kunne forstå og varetage den enkeltes adfærd, følelser og initiativer som respons på de dynamikker og afsavn, der udspiller sig i familien.

Uddannelsen er skræddersyet til dig. Det vil sige, at underviserne følger din og dine medstuderendes individuelle proces og udvikling tæt. Du vil opleve en unik åbenhed og kontakt på holdet, der skaber et trygt og tilpas udfordrende rum til din personlige udvikling.

 

Vil du også udvikle dine personlige og faglige professionskompetencer i par- og familieterapi? Og modtage et diplom herpå? Så vis din interesse for at vi opretter et hold ved at udfylde skemaet – helt uden binding. Vi kontakter dig for at høre, om du stadig er interesseret, når vi har modtaget nok tilbagemeldinger om interesse.

Du kan læse mere om overbygningen herunder. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bare vil høre mere og evt. se Uddannelsescenter Velling Koller.

 

Undervisere: Tina Laursen & Mads Randal-Lund

Yderligere oplysninger om uddannelsen til familie- og parterapeut

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Par- og familieterapeutuddannelsens opbygning
Undervisningen skifter mellem faglige oplæg og gruppeprocesser i mindre grupper. Du vil indgå i en del træningsøvelser med vægt på direkte supervision af dit terapeutiske arbejde. Du får grundig feedback og efterfølgende refleksion i plenum.
På uddannelsen er der lagt op til, at du både kan tage videomateriale, eksempler fra egen familie eller klienter med som en del af træningsmaterialet. På den måde får du rig mulighed for både faglig og personlig udvikling i et læringsforløb med variation, bredde og dybde.
På uddannelsen bliver du desuden introduceret til, hvordan du kan søge øveklienter.

Uddannelsen består af 6 moduler:

  • 5 moduler á 2 dage
  • 1 modul á 3 dage
  • Alle dage fra kl. 8.30-16.00 (Inkl. pauser, morgenmad og frokost)
  • Du skal afsætte tid mellem hvert modul til træning i grupper.

   Uddannelsen udbydes fra Uddannelsescenter Velling Koller – et institut, der er kvalitetsvurderet og godkendt af Dansk Psykoterapeutisk Forening.

Formål og baggrund for uddannelsen som par- og familieterapeut

Overordnet bygger al familieterapi på viden om, at vi udvikler os i relationer. Vi udvikler vores individuelle og sociale egenskaber samt identitet under indflydelse af vores nære relationer – uanset om disse måtte være funktionelle eller dysfunktionelle.

På overbygningen i par- og familieterapi bliver du introduceret til den systemiske, psykodynamiske, relationelle og oplevelsesorienterede familieterapi.
Fælles for disse terapeutiske perspektiver er, at de har brudt med den lineære tankegang og i stedet har en cirkulær forståelse, hvor et problem aldrig er relateret til en enkelt person, men er et komplekst samspil af handlinger, relationer, behov og forventninger.
Fælles for disse er også terapeutens måde at være aktiv i processen med accept, empati og troværdighed. Kombinationen af disse giver dig dermed mulighed for et bredere perspektiv og handlerum i dit terapeutiske arbejde med par og familier.

Uddannelsens indhold er baseret på psykologisk viden med udgangspunkt i dansk og international forskning med relevans for menneskelige udviklings- og forandringsprocesser. Du vil opleve, at uddannelsen er praksisorienteret med fokus på kontakt og terapeutiske greb.

Uddannelsens menneskesyn
Drifter, behov og følelser er drivkræfterne bag menneskets adfærd. Det er gennem nærhed til andre, at mennesker opnår deres identitet og bliver til – på godt og ondt.
I arbejdet med par og familier forstår vi den enkeltes adfærd og symptomer som meningsfulde udtryk og invitationer til at få det bedre. Uanset om disse udtryk kommer fra børn eller voksne.

Uddannelsen tager afsæt i 2 stærke psykologiske traditioner: den psykodynamiske og den relationelle. Dette ud fra en overbevisning om, at netop foreningen af de dynamiske og relationelle kræfter skaber et unikt og balanceret rum for læring, udvikling og forandring. Dertil supplerer vi med den oplevelsesorienterede tilgang og den systemiske teori, der kan give dig en god forståelse af de forskellige familiedynamiske processer samt en bredere palette i arbejdet som par- og familieterapeut.

Familieterapi i nye familiekonstellationer
Det traditionelle familiemønster er i dag suppleret med mange nye former og måder at være familie på. Mange nye familiekonstellationer inkluderer nye familiemedlemmer, og det kan være svært for både børn og voksne at finde deres plads. Det betyder, at du som par- og familieterapeut skal kunne jonglere med mange forskellige følelser og behov, hvilket du bliver klædt på til i uddannelsen.

Børn i familieterapi
At inddrage børn i familieterapi kan for mange være forbundet med utryghed. Derfor lærer du som terapeut at gå forrest og sætte en tydelig og nænsom ramme, hvor både børn og voksne føler sig trygge, når børn skal inddrages i familiesamtaler om vanskeligheder i familien. Vi kan ikke beskytte børn mod deres egen smertefulde virkelighed, og vi kan ikke beskytte forældre mod deres egne børn. Men når vi inddrager og inviterer hele familien ind i rummet, får vi et vigtigt indblik i, hvordan dynamikken faktisk udspiller sig. Børn er et vigtigt barometer, og som terapeut skal du kunne udholde at se virkeligheden, som barnet oplever til hverdag.

Hvorfor par- og familieterapi?
I familie- og parterapi handler det om at kunne være sig selv sammen. Fokus er på de nære relationer samt hvordan relationer og måder at være sammen på, kan være både symptomskabende og symptomvedligeholdende. I par- og familieterapi handler det om, hvordan parforholdet og forældreskabet påvirker kontakten og dynamikken i familien. Vi ser på, hvordan forældres egen tilknytning og tilknytningsstile påvirker kvaliteten i deres kærlighedsliv samt på tværs i familien.

Parterapi
Parterapi er en naturlig del i familieterapi, da det er de voksne, der har ansvaret for stemningen og trivslen i familien. De voksnes måde at kommunikere og samarbejde på omkring ønsker, behov og forskelligheder er afgørende for familiens trivsel.
Konflikter i kærlighedsrelationer styres ofte af dybere følelser fra tidligere erfaringer, og vi er ikke altid klar over dem. Disse følelser kan være styrende for de mønstre, vi kommer til at side fast i som par. På uddannelsen vil du opdage, hvordan du via parterapi kan sætte fokus på de uforløste følelser og behov, der kan spænde ben i de nære kærlighedsrelationer.

Litteratur på uddannelsen i par- og familieterapi
 • Oplevelsesorienteret familieterapi af Ruth Hansen & Peter Mortensen (2017)
 • Livsfarlig familie af Inge Schützsack Holm (2022)
 • At tale med børn af Haldor Øvreeide, 3. udgave (1995)

Du vil blive anbefalet supplerende litteratur undervejs.

Uddannelsens teoretiske fundament

Uddannelsens solide teoretiske fundament tager bl.a. afsæt i:

 • Friets Perls (1893-1970), tysk-født psykiater og psykoterapeut. Han er særlig kendt for at have udviklet gestaltterapien sammen med sin hustru Laura Perls i 1940´erne og 1950´erne.
 • Carl Rogers (1902-1987), indflydelsesrig amerikansk psykolog og en af grundlæggerne af den humanistiske psykologi. Han arbejdede i 1928-1939 ved The Rochester Child Study Department og tog her sine første skridt i retning af den klientcentrerede psykoterapi.
 • Walter Kempler (1923-2007), amerikansk psykiater, psykoterapeut og familieterapeut fra New York. Kempler samarbejde med Fritz Perls i 1960´erne og har også ladet sig inspirere af Carl Rogers. Kempler anvendte gestaltterapi i sit arbejde med familier og kaldte det for ’experiential family therapy’. I 1960 grundlagde han et familieterapeutisk institut i Los Angeles, og i 1979 grundlagde han ’The Kempler Institute of Scandinavia’ i samarbejde med Mogens A. Lund, Lis Keiser og Jesper Juul. Begge undervisere er desuden uddannet her.
Kost og logi

Uddannelsen er opbygget som eksternat. Det betyder, du får morgenmad og frokost på alle moduler, men ikke overnatning. Du har selvfølgelig mulighed for at booke overnatning, hvis du ønsker det. Med overnatning undgår du fx, at geografien er en begrænsning for dig i dit uddannelsesvalg. Du kan læse mere om skønne Hotel Velling Koller og se dine muligheder for overnatning på www.vellingkoller.dk.

Forplejning
Du får morgenmad og frokost serveret i caféen på Velling Koller.

Hvis du ønsker vegetarisk kost eller specialkost, såsom glutenfri, er der intet tillæg, men vi vil ved tilmelding meget gerne vide, om du ønsker dette.
Desværre har vi ikke mulighed for at tilbyde fuld veganerkost.

Det hele foregår på:
Velling Koller Vej 4
8654 Bryrup

Information om mulig Bruttolønsordning

Bruttolønsordningen giver dig mulighed for at indgå en bruttolønsaftale med din arbejdsgiver om finansiering af din uddannelse hos Uddannelsescenter Velling Koller. Vi er dog ikke ansvarlige for, om din arbejdsgiver vil tilbyde dig denne mulighed.

Fordelen ved bruttolønsordning er, at de er udgiftsneutrale for din arbejdsgiver, idet værdien af eksempelvis en firmabetalt efteruddannelse bliver modsvaret af en nedgang i din bruttoløn (dvs. lønnen før skat). For dig som medarbejder betyder dette, at du kommer til at betale mindre i skat. På denne måde kan en del af din uddannelse finansieres.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, før videreuddannelse m.m. kan indgå i en bruttolønsordning.

På Skats hjemmeside står følgende:

 • Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
 • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
 • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
 • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

(Kilde: https://skat.dk/data.aspx?oid=2234833)

Er du interesseret i uddannelse i par- & familieterapi?

Så fortæl os det meget gerne ved at udfylde skemaet. Det er helt uden binding.

Vi kontakter dig, så snart der er nok interesserede for at høre, om du stadig vil tilmeldes et hold.